14
 Vakbeurs voor grondstoffen, ingrediënten, additieven, hulpstoffen en halffabrikaten
voor de voedingsindustrie in de Benelux en Noord-Frankrijk

Salon professionnel des matières premières, ingrédients, additifs, adjuvants et produits alimentaires intermédiaires pour l’industrie alimentaire du Benelux et du Nord de la France

Trade fair for food industry ingredients for the Benelux and Northern France
            

                 17 & 18 september/septembre 2014
                           Kortrijk Xpo (Belgium)
5
e/ième
editie
édition
Sponsors With the exclusive
support of