25-26 SEPTEMBER 2024

De marge moet zoveel mogelijk constant blijven in de tijd

Nieuws

De marge moet zoveel mogelijk constant blijven in de tijd

09/06/2022

Landbouweconoom professor Xavier Gellynck van de Universiteit Gent deelt zijn visie over de impact van de Oekraïne-crisis op de voedingssector. Ook geeft hij adviezen aan ingrediëntenleveranciers en voedingsbedrijven.

 

  1. Hoe kijkt u als landbouweconoom naar de huidige situatie voor de ingrediëntenleveranciers en hun klanten in de voedingsindustrie?

Xavier Gellynck: “Net zoals alle andere sectoren binnen onze economie zullen ook zij geconfronteerd worden met hogere prijzen, vooral diegene die in belangrijke mate energieafhankelijk zijn. Bij de klanten is dit niet altijd evident om de prijsstijgingen door te rekenen. Probeer ook in te schatten of de klant dit al dan niet makkelijk kan doorrekenen. Stijgende prijzen betekent vaak ook dalende vraag of verschuivingen binnen de vraag. Denk hierbij aan substitutie van ingrediënten zoals bijvoorbeeld het vervangen van dierlijk door plantaardig eiwit. Eénmaal deze shift doorgevoerd, keren bedrijven zelden terug naar de oorspronkelijke toestand. Dit heeft vooral te maken met bijkomende kosten op vlak van receptuur en processing.”

 

  1. Welke adviezen heeft u voor de leveranciers in deze onzekere tijden?

Xavier Gellynck: “In onzekere tijden verhogen de risico's en deze moeten nauwlettend gemanaged worden. Hou de vinger op de knip. Bekijk de betalingsvoorwaarden, in het bijzonder het al dan niet verstrekken van krediet aan de klant. Werk met voorschotten en betalingsschijven. Dit zou op vandaag geen probleem mogen zijn voor de klanten aangezien cash zeer goedkoop is en zelfs negatief getaxeerd wordt bij de bank. Wanneer klanten daar moeilijk over doen, is dit een knipperlicht dat gaat branden. Ga vooral in zee met klanten waarvan je hun business (en problemen) goed kent. Met andere woorden: anticipeer op wat komen gaat.”

 

  1. Welke adviezen heeft u voor de afnemers van ingrediënten in deze onzekere tijden?

Xavier Gellynck: “Hoe meer conjunctuurgevoelig de markt waarop het bedrijf actief is, des te meer zullen prijsstijgingen een omgekeerd effect hebben op de finale vraag. Belangrijk is de marge in het oog te houden, dus niet enkel de finale prijs maar het verschil tussen de finale prijs en de kosten. De marge moet zoveel mogelijk constant blijven in de tijd.”

 

 

  1. Gelooft u dat de transparantie en de samenwerking tussen beide partijen door de crisis versterkt zal worden?

Xavier Gellynck: “Ik geloof sterk in duurzame partnerships tussen leverancier en klant, en bij uitbreiding tussen leverancier van de leverancier en klant van de klant. Met andere woorden: meerdere schakels binnen de keten zitten samen en werken gemeenschappelijk oplossingen uit - het overstijgt dus het bilaterale en wordt echt een partnership op ketenniveau.”

Gerelateerd nieuws

25/04/2023

Het in november 2022 gestarte Draf in galop-project overschouwt de hele keten voor mogelijke valorisatie van draf (bierborstel). Voor de brouwerijen De Leite en Westmalle staat duurzaamheid voorop.

25/04/2023

“We stellen vast dat er een groeiende vraag is naar voeding op maat, onder meer door de vergrijzing van de bevolking. Lekkere en aangepaste voeding is essentieel in iedere levensfase”, zegt Jean de Bethune van de POM West-Vlaanderen, mede-initiatiefnemer van het nieuwe wetenschapscentrum Food Innovation Park.

25/04/2023

De voedings- en ingrediëntenindustrie ontkomen niet aan een circulaire economie. De grondstoffencrisis maakt dit duidelijk. Jasper Bloemen van GLIMPS.bio deelt zijn visie. “Economische en maatschappelijke kosten van bedrijven worden getackeld.”

25/04/2023

Voor intensieve sporters zijn gebruiksgemak en een goede smaak van hun sportgezondheidsvoeding van groot belang geworden, constateert Geert Feys van Ingrizo als trend. “Er vindt een shift plaats.”

Deze website gebruikt cookies om u een betere ervaring te bieden terwijl u deze site bezoekt.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Instellingen wissen