25-26 SEPTEMBER 2024

Uitzonderingprocedures etikettering voor meer schaarse ingrediënten?

Nieuws

Uitzonderingprocedures etikettering voor meer schaarse ingrediënten?

09/06/2022

FOD Economie sluit niet uit dat andere schaarse ingrediënten dan zonnebloemolie in de receptuur van een product vervangen mogen worden zonder dat het etiket moet worden aangepast. Uiteraard gelden er strenge voorwaarden.

 

Het conflict in Oekraïne heeft geleid tot een tekort aan bepaalde grondstoffen, waardoor sommige voedingsmiddelenproducenten genoodzaakt zijn de samenstelling van de producten te wijzigen. Normaliter moeten de bedrijven hun etikettering aan passen, maar dat is niet altijd evident. Bedrijven zitten met voorraden bedrukte verpakkingen of etiketten.

 


© FOD Economie

 

Vooralsnog heeft FOD Economie in overleg met FOD Volksgezondheid en FAVV alleen een tijdelijke uitzonderingprocedure voor zonnebloemolie en afgeleide ingrediënten van zonnebloemolie. Die is van kracht sinds 26 april en duurt zes maanden, in augustus is een evaluatie en kan de procedure verlengd worden. Volgens de woordvoerder van FOD Economie is niet uit te sluiten dat ook voor andere schaarse ingrediënten uitzonderingsprocedures zullen volgen. De procedure geldt uitsluitend voor voorverpakte voedingsmiddelen die op de Belgische markt verkocht worden, maar gelden ook voor voedingsmiddelen uit andere lidstaten en derde landen die op de Belgische markt worden gebracht.

 

Belangrijke aandachtspunten

De voedingsmiddelenproducent is en blijft uiteraard verantwoordelijk voor de voedselveiligheid en de kwaliteit van de producten die hij de op de markt brengt. Bijzondere aandacht bij het herformuleren van de receptuur van de producten moet uitgaan naar allergenen, voedingswaarde en gezondheids- en voedingsclaims.

 

Allergenen

Ingeval ingrediënten die niet in de oorspronkelijke formulering aanwezig zijn aan het product worden toegevoegd, wordt er bij voorkeur een volledige heretikettering van het product voorzien. Als dat niet direct mogelijk is, kan op de oorspronkelijke ingrediëntenlijst een sticker worden gekleefd met de nieuwe, volledige en gecorrigeerde ingrediëntenlijst. Als die twee opties op korte termijn niet haalbaar zijn, kan een sticker die de consument wijst op de toevoeging van het allergene ingrediënt, gebruikt worden voor de aanduiding van de wijziging, zonder dat de oorspronkelijke ingrediëntenlijst wordt gewijzigd.

 

Voedingswaarde

Wanneer de vervanging van een ingrediënt aanleiding geeft tot een wijziging van de voedingswaardevermelding en een volledige heretikettering of het aanbrengen van de nieuwe  gecorrigeerde voedingswaardevermelding niet onmiddellijk mogelijk is, moet de consument via de verpakking op de hoogte worden gebracht van de specifieke wijzigingen. Dit kan met een sticker met de aangepaste voedingswaarden voor de betrokken nutriënten.

 

Gezondheids- en voedingsclaims

In het geval met de nieuwe productformulering niet aan de voorwaarden van gezondheids- en voedingsclaims kan worden voldaan, kunnen er stickers worden gebruikt tot een volledige heretikettering met als doel: de beweringen te verbergen waarvan de voorwaarden niet langer vervuld zijn of de consument ervan in kennis stellen dat de beweringen niet langer juist zijn omdat de samenstelling van het product is veranderd. Dit is ook van toepassing voor de scores A en B (groen) van het Nutri-Score logo. Voor de scores C, D en E zijn er geen speciale maatregelen voorzien.

 

Meer (gedetailleerde) informatie

Plan van aanpak voor de etiketteringsproblematiek bij voedingsmiddelen bestemd voor menselijke consumptie door de actuele geopolitieke situatie: https://economie.fgov.be/nl

Gerelateerd nieuws

09/01/2024

Als stichtend lid van het Instituut "Brood & Gezondheid" zal Unifa samen met de andere leden in 2024-2025 aandacht besteden aan volkoren en eiwitten. Daarnaast staat ook duurzaamheid op de agenda.

09/01/2024

Ingrediëntenleveranciers kunnen met hybride zuivelproducten verschillende uitdagingen rond puur dierlijke of alternatieve producten overwinnen. “De productontwikkeling begint vanuit een holistische benadering”, zegt Nikolaas Vles van NIZO Food Research. Het Nederlands onderzoeksbedrijf nam het initiatief met de oprichting van een consortium.

09/01/2024

“Binnen het ‘Just Transition’-traject van federaal minister Khattabi ligt voor de voedingssector de prioriteit op bijvoorbeeld meer milieuvriendelijke methodes en processen en het bestrijden van voedselverspilling”, zegt Ann Nachtergaele van Fevia.

09/01/2024

“Dé belangrijkste uitdaging voor de toekomst binnen de wereld van sensory science is in mijn ogen de evolutie van AI en de impact van AI op nieuwe productontwikkelingen door ingrediënten- en voedingsbedrijven en op klassieke consumententesten”, zegt Inge Dirinck van SENSTECH.

Deze website gebruikt cookies om u een betere ervaring te bieden terwijl u deze site bezoekt.